Rabobank Cijfers & Trends

Een visie op branches in het Nederlandse bedrijfsleven.
40e jaargang editie 2016/2017


  Invoer Uw cijfers MKB
 
Verlies- en winstrekening % %
 
Omzet - 100
Inkoop 0,0 26
Brutowinst 0,0 0,0 74
Totale kosten 0,0 0,0 61.7
  Loonkosten 0,0 41.5
  Algemene kosten 0,0 14.9
  Afschrijvingen 0,0 3.8
  Financiele lasten 1.5
 
EBITDA 0,0 0,0 17.6
 
Kengetallen      
 
Aantal fte    
 
Omzet per fte (x €1000)   0,0 73.6
Brutowinst per fte (x €1000)   0,0 54.4
Loonkosten in % brutowinst   0,0 56.2
print benchmark

De begrippen in bovenstaande tabel worden toegelicht in de Begrippenlijst .