Rabobank Cijfers & Trends

Een visie op branches in het Nederlandse bedrijfsleven.
40e jaargang editie 2016/2017


Notariskantoren

 • VOLUME
 • SENTIMENT
 • PROGNOSE

VOLUME

1 tot 3% licht groeiend

SENTIMENT

Gematigd positief

PROGNOSE

Gematigd positief

Perspectief

Periode van groei voor notarissen
Voor 2017 verwachten we een lichte volumegroei voor het notariaat (1 tot 3%) als gevolg van de groei in de woningmarkt. Hoewel ook de omzet stijgt, zullen notarissen moeten blijven investeren in hun dienstverlening om uit de negatieve spiraal van prijsconcurrentie te komen. Veel werkzaamheden worden gezien als standaardproduct waarvoor klanten niet de hoofdprijs willen betalen. Branchevreemde aanbieders zorgen voor verdere concurrentie op prijs. Het sentiment voor 2017 is dan ook gematigd positief.

Maak duidelijk waar je voor staat
Klanten vinden steeds meer informatie online, dit geldt eveneens voor de zogenaamde ‘drafting’ diensten. Notarissen zullen meer toegevoegde waarde moeten leveren. Voor kleine lokale kantoren is het moeilijk om op prijs te concurreren vanwege onvoldoende schaalgrootte. Meer focus op product en een uitstekende klantenbinding zijn manieren om te onderscheiden. Dit kan door specialisatie in een bepaalde sector of rechtsgebied. Profilering en het pro-actiever benaderen van de doelgroep moeten aansluiten bij deze keuze om duidelijk zichtbaar in de markt te zijn.  

Personeel maakt het verschil
Relatiemanagement, acquisitie en consultancyvaardigheden worden in de markt belangrijker, niet meer alleen de juridische akte. Personeel kan in de competitieve markt zeker het verschil maken. Hier ligt voor het notariaat een uitdaging nu het aantal studenten notarieel recht afneemt. De prognose voor de lange termijn is gematigd positief, mits de economie en de woningmarkt verder blijven groeien.

 

Trends

 • Digitalisering van interne bedrijfsprocessen. Bedrijfsprocessen zullen efficiënt moeten worden ingericht om de kostprijs laag te houden;
 • Meer transparantie in prijs en kwaliteit door vergelijkingssites: standaardproducten als akten worden vergeleken op prijs;
 • Klanten, zowel zakelijk als particulier, oriënteren zich steeds meer online. Multichannel dienstverlening biedt mogelijkheden;
 • Toenemende samenwerking tussen notarissen zowel regionaal als landelijk biedt kansen om met behoud van eigen specialisatie toch een totaaloplossing voor de klant te bieden;
 • Afname van het aantal notarissen vanwege de dalende inkomsten en concurrentiestrijd. 

 

Kansen en bedreigingen

 • Advieskracht wordt bepalend voor het onderscheidend vermogen van de notaris;
 • Meer aandacht voor CRM en het proactief benaderen van klanten;
 • Diversificatie in productaanbod, prijs en klantbenadering;
 • Branchevreemde aanbieders en de klant dwingen notarissen om hun distributie- en verdienmodel tegen het licht te houden;
 • Het aantal studenten notarieel recht neemt af.

Vraag

Meer vraag op elk gebied
Vergeleken met 2014 zijn er in 2015 8 procent meer akten gepasseerd. In 2014 bedroeg het aantal aktes 1.328.116, in 2015 waren dat er 1.430.343, een toename van 102.227. De grootste stijging zit in het aantal levenstestamenten. Daarnaast passeerden notarissen in 2015 ook meer leverings- en hypotheekakten dan in 2014. Het aantal schenkingen is daarentegen flink afgenomen. Dit komt waarschijnlijk  door het wegvallen van de schenkingsvrijstelling bij 100.000 euro voor een eigen woning.

 

Aanbod

Daling van het aantal notarissen zet door
Het aantal notarissen en het aantal studenten notarieel recht nemen jaarlijks af. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de dalende inkomsten en de concurrentiestrijd. Werd in voorgaande jaren ook gesneden in het aantal medewerkers en kandidaat-notarissen, sinds eind 2014 groeien deze twee groepen weer. Omdat niet elke notaris ondernemer is en wil worden, is het sinds 2013 ook mogelijk om toegevoegd notaris te worden. In tegenstelling tot een notaris is een toegevoegd notaris niet benoemd door de Koning. De toegevoegd notaris kan akten passeren in het protocol van de notaris aan wie hij is toegevoegd en met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft. Het aantal toegevoegd notarissen is nog beperkt.

 

 

Aantal notarissen

 

20122013201420152016

Aantal notarissen (x 1)

1.3991.3531.3271.2951.285

Aandeel vrouwelijke notarissen (%)

19,020,020,022,023,0

Aantal kandidaat-notarissen (x 1)

1.8071.7001.6921.7601.752

Aandeel vrouwelijke kandidaat-notarissen (%)

64,064,565,067,066,0

Aantal toegevoegd notarissen (x1)

n.v.t.n.v.t.193768

Aantal vestigingen (x1)

984958947946957
 Toelichting: Peildatum januari 2016

 

 Bron: KNB, 2016

 

 

Omzet

Over heel 2015 steeg de omzet van de branche rechtskundige dienstverleners, waar ook notarissen toe behoren, met 3,8 procent ten opzichte van 2014. Dit is de sterkste groei op jaarbasis sinds 2006 (Bron: CBS).