Rabobank Cijfers & Trends

Een visie op branches in het Nederlandse bedrijfsleven.
40e jaargang editie 2016/2017


Duurzame Energie

De toekomst van duurzame energie
Duurzame energie is een sterke groeimarkt. De Nederlandse overheid heeft de ambitie om het
percentage duurzame energie in de energiebehoefte van 5% in 2014 naar 14% in 2020 verhoogd te
hebben. Steeds meer bedrijven wekken energie op voor eigen gebruik of leveren aan het net of hun
buren. Maar welke vormen van duurzame energie groeien nu het snelst en welke hebben voor de
komende jaren de beste vooruitzichten? Lees het in onze publicatie over duurzame energie.

Lees de thema-update 'Welke duurzame energie win(d)t?' (PDF)

Subsidieregeling voor duurzame energie
Om de productie van duurzame energie mogelijk te maken, is er o.a. de SDE-regeling (Stimulering
Duurzame Energie) van de overheid. Binnen de SDE-regeling wordt per kWh opgewekte stroom,
warmte of per m3 groen gas de onrendabele top gesubsidieerd. Wilt u meer weten over duurzame
energie oplossingen voor uw bedrijf? Maak dan een afspraak met uw accountmanager.

Afspraak maken

Zonne-energie
Zonnepanelen zijn in Nederland in enkele jaren uitgegroeid van zeldzaamheid tot gemeengoed.
Ondernemers investeren steeds vaker in zonne-energie. Zonne-energie kan voor kleinverbruikers
financieel interessant zijn voor opwekking voor eigen gebruik. Voor grootschalige projecten is er de
SDE-subsidie om rendabel stroom te leveren aan het net. Misschien ook iets voor u?

Lees meer over zonne-energie

Biogassector
In de Nederlandse biogassector zien we een verschuiving naar het gebruik van meer laagwaardige
reststromen. De groei stagneert door beschikbaarheid en prijsvorming van biomassa reststromen.

Thema-update Biogas. Voor Nederlandse biovergistingsbedrijven ligt de toekomst in de productie van
groen gas, blijkt uit de Thema-update van de Rabobank over de biogassector. Wereldwijd transformeert
de markt voor biogas. Biogaswinning uit agrarische producten zoals mais staat onder druk en er vindt
een verschuiving plaats naar winning uit biomassa reststromen. Voor Nederlandse biovergisters valt
onder huidige randvoorwaarden maar beperkte groei te realiseren. De grondstofkosten zijn hiervoor te
hoog geworden en de opbrengsten van groene stroom en groen gas te laag. Het gas vloeibaar en
geschikt maken als brandstof voor transport (bio-LNG) biedt voor de langere termijn kansen wanneer
dit met internationale wet- en regelgeving wordt ondersteund.

Windenergie
Windenergie is in Nederland een belangrijke vorm van duurzame energie. Meer dan 40% van de groene
stroom wordt opgewekt met wind.

Het potentieel van windenergie
Windenergie is in Nederland een belangrijke vorm van duurzame energie. Meer dan 40% van de groene
stroom wordt opgewekt met wind. Door de lage kostprijs op windrijke locaties is er nog veel potentieel.
Desondanks is ook windenergie voor een rendabele exploitatie volledig afhankelijk van subsidie. In
Nederland heeft de overheid hiervoor de SDE: Stimulering Duurzame Energie.

Ambitie
Vergunningverlening en het subsidiebeleid zijn bepalende factoren voor de groei van deze sector. In
Nederland staan ruim 2.500 windmolens met een opgesteld vermogen van circa 3.000 megawatt. De
Nederlandse overheid heeft de ambitie het opgesteld vermogen te laten groeien naar 6.000 megawatt in
2020.

Geothermie
Aardwarmte, ook wel geothermische energie of diepe geothermie genoemd, is energie die van meer
dan vijfhonderd meter diep wordt onttrokken aan de aardkorst.

Lees meer over geothermie